Senarai

Teknik penulisan senarai, baik menggunakan simbol (bullet) atau nomor (numbering) sedang marak. Dalam format HTML, <ul> atau <ol> dan <li> mewakili penulisan senarai; dan kode `\item` di LaTeX.

Dalam penulisan, senarai biasanya dipakai untuk menjelaskan poin-poin penting secara ringkas, sehingga pembaca langsung pada simpul-simpul pikiran yang dimaksud. Cergas dan ringkas; berbeda dengan narasi panjang yang memang lebih ditujukan untuk paparan kaidah sebab-akibat atau perenungan yang perlu diendapkan dulu. Continue reading “Senarai”